PRIVACYBELEID

WIE WE ZIJN

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door of namens WANG HOTEL V.O.F. aangeduid als ‘Hotel Beethoven’. WANG HOTEL V.O.F. is geregistreerd naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, en kantoorhoudende aan de Beethovenstraat 43, 1077 HN Amsterdam, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34322144. WANG HOTEL V.O.F. is de juridische entiteit die de website beheert en fungeert als de primaire gegevensbeheerder voor alle activiteiten.

VERZAMELDE DATA

Hotel Beethoven verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie om in te spelen op de behoeften van gasten en bezoekers van het hotel. De soorten informatie die we verzamelen, kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Contactgegevens: naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Betalingsinformatie, inclusief creditcardnummer, vervaldatum en naam van de kaarthouder.
 • Alle voorkeuren met betrekking tot de diensten die we leveren en die nodig zijn om aan uw speciale verzoeken te voldoen, zoals kamervoorkeuren, geslacht, levensstijlinformatie, communicatievoorkeuren en alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt.
 • We zullen u vragen om u te identificeren door ons uw paspoort of identiteitskaart te tonen, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren met betrekking tot de hoteltransactie.

COLLECTIE DOEL

Hotel Beethoven vraagt niet om persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij we deze nodig hebben, van plan zijn deze te gebruiken of wanneer u deze vrijwillig verstrekt. Het primaire doel van het verzamelen van informatie is:

 • Het verlenen van diensten, zoals het maken van een reservering, het vervullen van een informatieverzoek of het voltooien van een bestelling.
 • Communiceren over speciale aanbiedingen, promoties of hotelnieuws.
 • Marktonderzoek uitvoeren om de effectiviteit van hoteldiensten, website en communicatie te verbeteren.

U kunt zich altijd afmelden voor communicatie door de overeenkomstige link onderaan onze e-mails te gebruiken, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via: info@hotelbeethoven.nl. U heeft de keuze om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie niet te verstrekken. Dit kan echter invloed hebben op het proces van de diensten die we leveren.

COOKIES

We verzamelen automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden. Deze informatie vertelt ons hoe goed onze website functioneert. Deze gegevens mogen aan derden worden verstrekt, maar alleen als deze gegevens niet direct of indirect naar u te herleiden zijn.

We kunnen gebruik maken van de diensten van Google (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords) en Facebook om standaardgegevens over gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. Dit doen we om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. We doen en staan niet toe dat Google of Facebook enige poging doen om de identiteit te achterhalen van degenen die onze website bezoeken. Onze website maakt gebruik van cookies om de online ervaringen te personaliseren. Cookies zijn gecodeerde tekstbestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw computer worden opgeslagen.

U kunt uw browser configureren om cookies anders te behandelen of om ze volledig te blokkeren. Dit heeft echter invloed op uw vermogen om bepaalde transacties uit te voeren en toegang te krijgen tot bepaalde informatie op onze websites. We kunnen de Instagram Feed-plug-in gebruiken om sociale media-inhoud op onze website weer te geven. Als gevolg hiervan doet onze website verzoeken aan de servers van Instagram om gegevens op te halen om de feed (s) te vullen en om afbeeldingen en video’s weer te geven. Deze verzoeken maken uw IP-adres zichtbaar voor Instagram, die het kan gebruiken in overeenstemming met hun privacy beleid.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gaan discreet met uw persoonsgegevens om en zullen de persoonsgegevens alleen voor strikt onze eigen doeleinden verwerken. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of verstrekken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden overdragen als dit voor ons nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of als het nodig is om functies uit te voeren waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Ook de derde partijen waarmee wij samenwerken zijn aan dezelfde Nederlandse nationale en internationale wetten gebonden om zorgvuldig met uw privacy om te gaan.

Hotel Beethoven neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Een strikt beperkt aantal mensen heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt alleen verleend wanneer dit expliciet nodig is om onze diensten aan u te leveren.

We hebben partnerschappen met bedrijven ter ondersteuning van het leveren van onze diensten en de informatie die volgens ons interessant voor u is. Het is deze serviceproviders verboden uw persoonlijke gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan om ons te helpen bij het verzenden en ontvangen van berichten met betrekking tot onze producten en diensten.

Het is onze bedoeling om alleen berichten te sturen die voor u nuttig zijn en die u wilt ontvangen.

De partijen waarmee we samenwerken omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Navarino Services (https://www.navarinoservices.com) – reserveringsbeheersysteem, online boekingskanaalbeheerder en boekingsmodule voor reserveringen
 • Mews (https://www.mews.com) – reserveringsbeheersysteem, online boekingskanaalbeheerder en boekingsmodule voor reserveringen
 • GP Digital Marketing (https://gpdigitalmarketing.com) – online marketing
 • MailChimp (https://mailchimp.com) – e-mail marketing

Naast de bovengenoemde partners verstrekken wij ook geanonimiseerde informatie over nationaliteitsstatistieken en algemene omzetinformatie aan het Landelijk Bureau voor de Statistiek en de Gemeente Amsterdam wat wij volgens de Nederlandse wet verplicht zijn te doen.

BEVEILIGING

Onze website en boekingsmodule hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging. Uw gegevens worden beschermd door middel van administratieve protocollen en beveiligingsprocedures. Neem geen creditcardgegevens op in uw elektronische communicatie, tenzij dit door ons vereist of aangevraagd is om een reserveringsproces te voltooien.

WiFi-GEGEVENS

Wanneer u Hotel Beethoven WiFi gebruikt, kunnen wij gegevens verzamelen over:

 • Het MAC-adres van uw apparaat
 • De hoeveelheid gegevens die u gebruikt
 • Uw gebruik op basis van toegangstijd, duur en frequentie
 • Naam en kamernummer

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan links bevatten naar andere websites waar wij geen controle over hebben. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de verwerking van persoonlijke gegevens die op deze websites kunnen voorkomen.

WIJZIGINGEN

Hotel Beethoven heeft het recht om dit privacy beleid van tijd tot tijd aan te passen om te voldoen aan eventuele wijzigingen in nationale of internationale wetgeving, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, partners of gebruikers.

Bijgewerkt: 10 februari 2021

VRAGEN

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar info@hotelbeethoven.nl

Menu